Etape 1: Genbrug af betonelementer

Genopførelse af hal med direkte genbrug af betonelementer!

Vi har af Totalentreprenør Raundahl & Moesby A/S fået til opgave at fjerne en overflødiggjort betonelementhal på Lokesvej 8, Åbyhøj.

Hallen er opført i 2006 og betonelementerne er stadig, her næsten 20 år senere, i så god en stand at de i disse dage bliver demonteret med håndkraft og kran og lagt på depot til senere brug ved genopførelse.

Da betonelementhallen er så fint, som den er, søger vi P. Olesen derfor nu i samarbejde med arkitektfirmaet Skala Architecture, CDP Rådgivende Ingeniørfirma og en lokal certificeret brandrådgiver, Horsens Kommune om tilladelse til at genopføre hallen på en ejendom i Horsens.

Vi har ikke tidligere forsøgt os med direkte genbrug af en komplet hal 1:1, men finder projektet med direkte genbrug af en hel betonelementhal umådelig interessant og ser frem til at modtage LCA beregninger på, hvor meget CO2 projektet sparer miljøet for, set i forhold til opførelse af en hal i samme dimensioner med nye betonelementer.

I stedet for kun at tilbyde traditionel nedrivning, hvor betonelementerne knuses til vejfyld, håber vi på, igennem læringen fra dette pilotprojekt, i fremtiden også at kunne tilbyde salg af betonelementer til direkte genbrug.

Vi mener, at det er nødvendigt at genbruge meget mere end vi gør i dag og dette projekt kan være med til at vise, at direkte genbrug kan blive et oplagt alternativ til knusning, særligt for de mange industri- og lagerbygninger, der ofte ligger i vejen for nyt byggeri. Elementbyggerier som dette er produceret til en lang levetid og kan derfor sagtens gøre nytte igen på en ny placering.

Bygherre Claus Pihlmann fra Lokesvej 8 ApS er utroligt glad for at bidrage til den bæredygtige dagsorden igennem genanvendelse af byggematerialerne fra betonelementhallen. I sine andre byggeprojekter er genanvendelighed allerede en del af projekteringen.

Første etape af projektet er at nedtage tagkassetterne og facadeelementerne i gavlene, så de kan køres på depot til de skal bruges igen.

I næste uge bliver TT dragerne fra taget kranet ned og sammen med de resterende facadeelementer bliver de kørt væk fra pladsen.  

bubble