Privatlivspolitik til ansøgere

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du søger job hos os.

Vi behandler dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med persondataforordningen (i det følgende benævnt GDPR), og formålet med vores behandling er at kunne vurdere, om du er egnet til stillingen.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

P Olesen A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og vi opbevarer dem ikke længere, end det er nødvendigt, jf. GDPR, artikel 5, stk. 1, litra a og behandlingen af oplysninger sker på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed og fortrolighed, jf. GDPR, artikel 5.
Du kan kontakte os via nedenstående:

  Selskab:   P. Olesen A/S
  Adresse:   Industriområdet 25, 8732 Hovedgård
  CVR-nr.:   14 34 51 40
  Tlf. nr.:   +45 75 66 25 00
  Mail:   Kontakt P. Olesen A/S

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Modtagelse af ansøgninger til mulig ansættelse.
 • Afholdelse af jobsamtale.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f - vores legitime interesse.

a. Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

 • Vores interesse i at ansætte den rette kandidat og modtage ansøgninger, samt din interesse I at komme i betragtning til et job.

3. Kategorier af personoplysninger

Når du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger du overlader til os, herunder f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nuværende jobtitel, billede, CV, ansøgning samt andre bilag, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Vi kan endvidere tage noter til jobsamtalen.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger og frabeder os at modtage andre kategorier af personoplysninger.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vores databehandlere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande. Vi har dog databehandlere, der benytter sig af underdatabehandlere i tredjelande. Som et klart udgangspunkt sker overførslerne efter EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller ved certificerede virksomheder i USA efter EU-U.S. Data Privacy Framework.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter beslutning om ansættelse er truffet, medmindre vi har indhentet dit skriftlige samtykke, som tillader os at opbevare dine personoplysninger i en længere periode. Bemærk, at du på ethvert tidspunkt kan henvende dig og bede om at få din jobansøgning slettet.

Tilbydes du et job hos os, vil du modtage særskilt besked om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ifm. underskrivelse af ansættelseskontrakten.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

bubble