Asbestsanering​ med fokus på kvalitet

Miljø- og arbejdsmiljømæssig korrekt nedtagning og bortskaffelse af asbest, nærmere betegnet asbestsanering, er et speciale, som vi hos P. Olesen A/S tilbyder vores kunder i Aarhus, Horsens, Silkeborg og hele Danmark.

Vores dygtige og hertil uddannede medarbejdere klarer alt fra mindre reparations- og indkapslingsopgaver til større komplette asbestsaneringer. Vi har altid fokus på at levere den bedste kvalitet og service. Se vores referencer på sanering her. 

​Vi tager asbestsanering alvorligt

Vi anvender naturligvis nødvendige værnemidler og specialudstyr i forbindelse med asbestsanering. Vi tager problemer med asbest alvorligt, da vi ved hvor vigtigt det er at få bugt med denne.

Med 50 års erfaring garanterer vi en nem, hurtig og effektiv asbestsanering, så du ikke behøver, at skulle bekymre dig om asbest.

Hvad er asbestsanering og reglerne herpå?

Asbest er en naturligt forekommende mineralgruppe, der består af tynde, fibrøse krystaller. Asbest har været kendt og brugt i årtusinder på grund af dets unikke egenskaber, herunder dets modstandsdygtighed over for varme, kemikalier og elektrisk isoleringsevne. På grund af disse egenskaber blev asbest meget anvendt i byggeri, isolering, bilindustrien og en række andre industrier i det meste af det 20. århundrede.

Desværre blev det senere opdaget at asbest er sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende, hvorfor der i dag bruges relativ mange ressourcer på asbestsanering.

Asbestsanering er nedtagning af asbestholdigt materiale på en måde så omgivelserne påvirkes så lidt som muligt. Asbestsanering må kun udføres af uddannet og certificerede fagfolk.

Hvad er korrekt nedtagning af asbest?

Asbestsanering omfatter flere forskellige trin, afhængigt af typen af bygning, asbestmaterialer og graden af forurening. De grundlæggende trin i asbestsanerings-processen inkluderer normalt:

Undersøgelse og identifikation: Før saneringen påbegyndes, udføres en grundig gennemgang af alle de bygninger, installationer mm. der ønskes nedrevet eller renoveret. Ved gennemgangen kortlægges og undersøges alle potentielle kilder til asbest. Der udtages materialeprøver som sendes til analyse for asbest indhold.

Planlægning og udførsel: Ud fra undersøgelsesresultaterne udarbejdes en detaljeret plan for, hvordan saneringen skal udføres. Dette omfatter metoder til fjernelse eller inddækning af asbest, valg og brug af personlige værnemidler samt afgrænsning af arbejdsområdet ved bl.a. afdækning, opbygning af sluser og etablering af undertryk.

Bortskaffelse:  Fjernede asbestmaterialer skal håndteres omhyggeligt og bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler og bestemmelser for farligt affald. Dette kan indebære forsegling af materialerne i specielle containere og transport til godkendte affaldsbehandlingsanlæg.

Regøring: Efter saneringsprocessen udføres en grundig rengøring af hele det påvirkede område. Herefter forlades området i 24 timer, hvorefter der atter foretages en grundig rengøring. Efter anden rengøring udtages gelprøver til dokumentation for at der ikke er efterladt asbestfibre i saneringsområdet.

HUSK:

Det er vigtigt, at asbestsanering udføres af specialiserede fagfolk, der er uddannet i korrekt håndtering af asbest, således at risikoen for eksponering minimeres så meget som muligt.

Få et uforpligtende tilbud på asbestsanering

Vi giver gerne et godt og ganske gratis tilbud, hvis du ønsker at høre, hvad vi kan gøre for dig og din opgave inden for asbestsanering.

Vi tilbyder også PCB-sanering og miljøsanering i hele Danmark.

bubble