PCB-sanering​ 

PCB er en række kemiske stoffer, som fra 1950 til 1976 blev anvendt som tilsætningsstoffer til fugemasser, thermorudelim, betonmaling samt kondensatorer med videre.

I 1986 blev al anvendelse af PCB forbudt i Danmark.

I år 2009 har en rapport om PCB udsendt af miljøstyrelsen sat ny fokus på emnet. PCB er sundhedsskadeligt. Det  nedbrydes langsomt, ophobes i fødekæden og øger bla. risikoen for kræft. PCB er nyt for mange, men allerede nu har vi en del erfaring med PCB-sanering.

Løsning for PCB-sanering

​Vi er selvfølgelig også behjælpelige med råd og vejledning, hvis man er i tvivl eller har en mistanke.

  • Prøvetagninger og registrering af PCB indhold i fuger, maling med mere
  • Arbejdsmiljø
  • Sikring mod spredning af PCB
  • Korrekt håndtering af PCB - holdigt affald

Vi tilbyder også asbest- og miljøsanering i hele Danmark.

bubble