Miljøsanering​​ - skånsomt og effektivt

Fokus på forekomsten af flere miljøfarlige stoffer i ældre bygninger er øget voldsomt over de seneste 10 år og hos P. Olesen A/S udfører vi professionel miljøsanering af blandt andet asbest, støv, PCB og bly.

Som medlem af sektionen Nedrivning og Miljøsanering i Dansk Byggeri og mangeårig aktør udfører vi saneringsopgaver med udgangspunkt i vejledningerne herfor.

Ønsker du at vide mere om disse vejledninger (asbest, bly, PCB og støv), så kan de ses på: nedbrydningssektionen.dk/miljoesanering.

Det betyder blandt andet, at miljøsanering planlægges med skyldige hensyn til såvel de udførende medarbejdere som miljøet.​

Hvad er miljøsanering?

Miljøsanering er en fjernelse af de miljøproblematiske stoffer og materialer i de respektive bygninger.

Hvorfor er miljøsanering nødvendigt?

At miljøsanere bygningen inden nedrivningen kan foretages, er yderst vigtigt.

Gennem tiden er der blevet brugt forskellige miljøfarlige stoffer i byggeriet. Stoffer som PCB, tjæreprodukter med kulbrinter og PAH’er, klorparaffiner, tungmetaller mm. ophober sig i miljøet og vores kroppe. Hvis vi ikke sørger for grundigt at frasortere dem, inden vi sender materialerne til genanvendelse eller genbrug og videre i deres nye liv og kredsløb, bliver stofferne ved at med at forurene vores miljø og påvirke vores helbred i mange år frem. 

Ud over jord- og vandforurenende, er stoffer som PCB og tungmetaller bioakkumulerende. Det betyder, at de ophober sig i fedtvævet i levende organismer. Konsekvensen af dette er, at efterhånden som mindre dyr spises af større dyr i fx. havets fødekæde, ender stofferne i de fisk vi spiser og i andre landlevende dyr, der spiser fisk/restprodukter af fisk.

PCB medfører ikke akut sygdom, men ophobning af PCB i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende. PAH’er (fra olie og tjæreprodukter), er et kræftfremkaldende og flygtigt stof. Flygtigt betyder, at det let udvaskes til grundvandet, hvor det udgør et stort problem for vores sundhed.

Læs mere om håndteringen af materialerne og de problematiske stoffer ved at klikke her.

Hvordan undersøger man for miljøfarlige stoffer i bygninger?

En bygning undersøges ved at lave en miljøscreening.

Miljøscreeningen foretages ved stikprøver fra materialer så som, beton, mur, træværk, fliser, fugemasse, tagsten og andet, som skal nedrives/nedbrydes  Disse undersøges for miljøfarlige stoffer, så som asbest, PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner, olier og tjærestoffer. Prøverne bliver derefter sendt til analyse på et laboratorium.

Det færdige resultat munder ud i en rapport, som danner et overblik over, hvad der er af eventuelle problematiske stoffer i bygningen, inden den kan fjernes eller renoveres. 

Få mere information i dag

Ønsker du at høre mere om vores effektive miljøsanering, er du mere end velkommen til at kontakte os på 75 66 25 00.

bubble