Byggeaffald​

Vi tilbyder at tage imod ikke-farligt byggeaffald. Vi forarbejder affaldet med henblik på genanvendelse.

På hver af vores 3 modtagestationer herfor, modtager vi ikke-farligt byggeaffald, som typisk omfatter beton, murbrokker, asfalt, tegl og træ.  

​Hvad er byggeaffald?

Byggeaffald er alt det affald, som frembringes ifm. en renovering eller en nedrivning. Det handler altså både om rene materialer og materialer med miljøfarlige stoffer.

​Hvornår skal man anmelde sit byggeaffald?

Der er 2 kriterier, som afgør om byggeaffald skal anmeldes til kommunen:

  • Udskiftning af vinduer fra PCB-perioden skal altid anmeldes.
  • Hvis der bliver mere end 1 ton affald (Man skal betragte hele byggeaffalds-opgaven – f.eks. for opgaver opdelt i underentrepriser, skal man stadig se på hele opgaven og anmelde affald, hvis der totalt set for alle underentrepriser bliver mere end 1 ton affald).

Hvordan skal man håndtere bortskaffelse af byggeaffald?

Byggeaffald skal håndteres som kommunen har anvist.

Forekommer der miljøfarlige stoffer i en bygning skal disse miljøsaneres inden en renovering/nedrivning kan påbegyndes.

Meget generelt kan man sige, at rene materialer må genanvendes. Materialer med miljøfarlige stoffer skal derimod altid håndteres til de modtagere, som kommunen har anvist det til.

Modtagerstationer for ikke-farligt byggeaffald ligger i:

Hovedgård ved Horsens:
Industriområdet 25, 8732 Hovedgård
Åbningstider
Mandag – Torsdag 07.00 – 17.00
Fredag 07.00 – 15.00

Hasselager ved Aarhus:
Birkegårdsvej 38, 8361 Hasselager
Åbningstider
Mandag – Torsdag 06.00 – 17.00
Fredag 06.00 – 16.00

Fredericia:
Nordre Kobbelvej 17 A, 7000 Fredericia
Åbningstider
Mandag – Torsdag 07.00 – 16.30
Fredag 07.00 – 16.00

​På Østjydsk Genbrug A/S finder du adresser og åbningstider på de 3 afdelinger.
Du er velkommen til at kontakte os på Østjydsk Genbrug A/S på tlf. nr. 75 66 25 00. Eller find bestemt medarbejder her.


Her kan du også få oplyst gældende pris for at komme af med byggeaffald eller for at købe knuste/neddelte byggematerialer til genbrug.​

bubble