Kvalitet - Miljø - Arbejdsmiljø

I vort ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (KMA-systemet) har vi defineret politikker og planer for, hvorledes politikkerne følges og mål for hvert af områderne nås.

Med afsæt i NMK96 og ISO-standarder for de tre områder, har vi udviklet et ledelsessystem for vore kerneområder nedbrydning og miljøsanering.

I korte træk beskrives systemet i det følgende:

I relation til KMA-systemet har kvalitet først og fremmest et forretningsorienteret kundehensyn at forfølge.

Kvalitetskrav og -ønsker skal derudover naturligvis gennemsyre virksomheden og medarbejdernes adfærd i en lang række andre sammenhænge, så kvalitet også påvirker interne anliggender mellem kolleger såvel som den miljømæssige adfærd.

Dermed omfatter ledelsessystemet tre delsystemer, der tilsammen omfatter styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø og kvalitet skal være et gennemgående tema for alle aktiviteter og dermed også kendetegne indsatsen på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Kvalitetspolitik: 

Vi vil være kundens foretrukne valg inden for nedbrydning og miljøsanering, fordi vi leverer det ønskede til tiden af vores kompetente medarbejdere til en konkurrencedygtig pris.

Vores forretningsmæssige beslutninger baserer sig på et grundlag, hvor vi vil levere et produkt, der er defineret i forhold til ressourcespild og kvalitet, hvor frembringelse af dette produkt ikke belaster miljøet unødigt og hvor medarbejdere og andre, som frembringer produktet, ikke belastes så det resulterer i arbejdsulykker eller har livsvarige sundhedsmæssige konsekvenser.

Vi ønsker at forretningsmæssige beslutninger træffes på et grundlag, hvor også hensyn til miljøet er overvejet, så drift af selskabets aktiviteter ikke belaster miljø og omgivelser unødvendigt og ressourcespild undgås.

Det betyder at:

  • Vi efterlever relevant lovgivning og følger branchens vejledninger og ordninger, herunder Nedbrydningssektionens miljøkontrolordning (NMK96).
  • Vi arbejder proaktivt og seriøst med vore omgivelser som kunder, myndigheder, naboer og forsøger at løse problemstillinger til alles tilfredshed.
  • Vi vil løbende forbedre os og gøre vores kvalitetsledelsessystem mere effektivt, således at vi er på linje og gerne på forkant med krav fra kunder, naboer og myndigheder
  • Vi altid sikrer kompetente og informerede medarbejdere, da de er værdifulde for os og forudsætningen for en god udførelse af vores opgaver.

Vi anvender branchens specifikationer og metoder og vi går ikke på kompromis med vore medarbejderes sundhed og sikkerhed.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik:

Som nedbrydningsvirksomhed og virksomhed der modtager og sorterer ikke-farligt bygningsaffald, ser vi os som en virksomhed der kan påvirke miljøbelastningen fra vore aktiviteter til vore omgivelser.

Vi vil løbende reducere vor miljøbelastning ved nedbrydning og miljøsanering ved at

  • sikre en stor genanvendelsesgrad af materialer
  • håndtere miljøfarligt affald, så det ikke kontaminerer andet affald, der kan genanvendes
  • undgå unødigt forbrug, der medvirker til en øget miljøbelastning, som har indflydelse på drivhuseffekten.

Derudover er vor branche kendetegnet ved, at der foregår farligt arbejde for medarbejderne, hvilket vi gør vores ypperste for at håndtere, således vore medarbejdere har en sikker og sund arbejdsplads.

Det betyder at:

  • Vi gennemfører opgaver i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning og andre relevante normer og standarder
  • Vi håndterer affald på vores modtagestationer og på byggepladserne med ansvarlighed og respekt
  • Vi forsøger løbende at forbedre den personlige sikkerhed for vores medarbejdere og sortering af vores affald så genanvendelsesfraktionerne bliver renere og større.

 

bubble