Hver dag går vi på arbejde med udvikling for øje. Det fortjener vore kunder og vore medarbejdere.

​Vi har lyst til at fortælle om, hvem vi er, hvad vi gerne vil kendes for og ikke mindst, hvilke kompetencer vi har opbygget gennem flere generationer via utallige løste opgaver og i det følgende har du mulighed for at læse lidt om dette. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os via hjemmesidens kontakt data.

P. Olesen A/S er en entreprenørvirksomhed med speciale i nedbrydning, nedskæring/skrotning, neddeling af træ samt miljøsaneringer, der indbefatter bl.a. asbest og miljøgiften PCB.

P. Olesen A/S har ca. 180 ansatte og gennem mere end 50 år har vi opsamlet erfaring fra vidt forskellige nedbrydnings- og saneringsopgaver på bygninger, demontering af større fabriksanlæg, stålkonstruktioner, skorstene og broer samt knusning af beton, murbrokker, asfalt og træ.

Vi udfører opgaver i hele landet med udgangspunkt i vore 5 afdelinger i Hovedgård ved Horsens, Hasselager ved Aarhus, Fredericia, Roskilde og Ringsted.

Se profilvideo

Vi vil kendes for vore kvaliteter

Som en seriøs aktør vil vi gerne være kendt for vore holdninger til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Kvalitet hos P. Olesen A/S

Vi opfatter kvalitet som altomfattende og er i virkeligheden pejlemærket for, hvorledes man som en professionel virksomhed skal opføre sig overfor kunder, kolleger og alle andre interessenter, man kommer i berøring med.

Gennem vort medlemskab af DI Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering sikres, at der løbende foretages en uvildig stikprøvekontrol af det udførte arbejde. Dette forhold tillige med ønsket om at stille vore kunder tilfredse gør, at vi til stadighed forsøger at blive bedre.

Totalnedbrydning af alle typer bygninger

Vi har en stor maskinpark fyldt med moderne maskiner, som er effektive til udførelsen af en totalnedbrydning. Alle vores dygtige medarbejdere har stor erfaring og kan klare alle former for totalnedbrydninger. Feks:

  • ​Demontering af fabriksanlæg/industriejendomme
  • Indvending- og totalnedbrydning af større og mindre ejendomme/landbrug
  • Totalnedbrydning af siloer
  • Oprydning efter brand, storm med mere
  • Totalnedbrydning af broer
  • Miljømæssig korrekt bortskaffelse af materialer​​

Indvendig nedbrydning​ af professionelle

En indvendig nedbrydning foregår ofte i forbindelse med renoveringer og under snævre pladsforhold. Derfor kræves særligt materiel i størrelser, som kan gå igennem døråbninger og mindre huller ligesom der ikke må forekomme udstødnings-gasser til fare for arbejdsmiljøet.

Hos P. Olesen A/S anvender vi derfor blandt andet fjernbetjente robotter samt eldrevet materiel, hvor dette er mest hensigtsmæssigt. Erfarne entrepriseledere og formænd tilser, at afstivninger og understøttelse bevirker så sikkert et arbejdsmiljø som muligt.

Når det kommer til nedbrydning, om det er en indvendig nedbrydning eller en totalnedbrydning, tilbyder vi vores kunder den bedste service og vi trækker på mange års erfaring. Størrelsen på vores firma gør, at vi er i stand til at løse selv de meget store nedbrydningsopgaver.

Danmark

Vores afdelinger

Hovedgård

Industriområdet 25, 8732 Hovedgård
Mandag –Torsdag: 7.00 – 17.00
Fredag: 7.00 – 15.00

Fredericia

Nordre Kobbelvej 17A, 7000 Fredericia​​
Mandag –Torsdag: 7.00 – 16.30
Fredag: 7.00 – 16.00

Hasselager

Birkegårdsvej 38, 8361 Hasselager
Mandag – Torsdag: 6.00 – 17.00
Fredag: 6.00 – 16.00

Roskilde

Lykkegårdsvej 15, 4000 Roskilde
Mandag - Torsdag: 7.00 - 15.00
Fredag: 7.00 - 14.00

Ringsted

Jættevej 4, 4100 Ringsted

bubble